Збільшено ставку оподаткування відсотків на вклади (депозити) громадян

4 липня Верховна рада України в другому читанні ухвалила Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких іншихзаконодавчих актів України щодо пасивних доходів» (далі - Закон), яким скасовуються норми Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» в частині оподаткування відсотків на вклади (депозити). Нині час цей Закон направлено для підписання Президентом України.

Про положення, передбачені у цьому проекті Закону, надає роз’яснення голова правління КС «Добробут» Лариса ПРЕСЛІЦЬКА:

— Серед основних нововведень, передбачених цим Законом, слід відзначити такі:

     до загальногомісячного (річного) оподатковуваного доходу (податком на доходи фізичних осіб) платника податку включається, зокрема, дохід у вигляді відсотків;

     до доходів, зокрема, у вигляді відсотків на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці та плати (відсотку), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки, застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб 15%. Тобто, скасовується запропонована раніше прогресивна шкала оподаткування відсотків. Оподаткування відсотків не залежатиме від сумм отриманих доходів у вигляді відсотків на вклади (депозити);

     податковим агентом платника податку (члена кредитноїспілки) під час нарахування на його користь доходів у вигляді відсотків, є особа, яка здійснює таке нарахування (кредитнаспілка). Податок сплачується (перераховується) у строки, визначені Податковим кодексом для місячного податкового періоду із загальної суми відсотків, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів (депозитів) членів кредитної спілки в кредитній спілці;

     кредитні спілки, які нараховують доходи у вигляді відсотків на вклади (депозити) у податковому розрахунку (форма 1-ДФ), відображають загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді доходів і загальну суму утриманого з них податку.

У податковому розрахунку не зазначається інформація щодо суми окремого вкладу (депозиту) члена кредитної спілки в кредитній спілці, суми нарахованих відсотків, а також відомості щодо фізичної особиплатника податку, якій нараховані такі доходи.

Тобто, нараховується та утримується податок з загальної суми процентів на вклади (депозити), а не по кожному платнику окремо, що в свою чергу забезпечить конфіденційністьі нформації стосовно вкладників кредитних спілок.

Закон набирає чинності з 1 серпня 2014 року. Податок, нарахований (утриманий) кредитною спілкою з доходів у формі відсотків, нарахованих на суми вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці за період з 1 липня 2014 року до 1 серпня 2014 року, підлягає анулюванню і не сплачується до бюджету. Інформація щодо сум таких доходів і податків не зазначається податковим агентом у податковому розрахунку (форма 1-ДФ).

Аналогічні вимоги в законі встановлено для всіх банківських та інших фінансових установ.