ЗВЕРНЕННЯ до керівників і працівників підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу Черкаської області

Аналіз виробничого травматизму за 2014 рік свідчить, що на підприємствах агропромислового комплексу Черкаської області відбувається зниження рівня виробничого травматизму. У порівнянні з 2013 роком кількість нещасних випадків та кількість травмованих зменшилася, але цифри залишаються значними: 13 осіб травмовано, одна людина загинула.

За останні три роки першопричинами нещасних випадків є порушення трудової і виробничої дисципліни, допуск до роботи без проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, недосконалість технологічних процесів, незадовільний стан сільськогосподарської техніки й обладнання тощо.

Найбільш травмонебезпечним періодом у сільськогосподарському виробництві є весняно-польові роботи. Це зумовлено максимальним напруженням, збільшенням тривалості сільськогосподарських робіт протягом доби, насиченістю праці, що призводить до помилкових дій, нехтування працівниками особистою безпекою, а також свідчить про відсутність належного контролю за безпечним виконанням робіт з боку інженерно-технічного персоналу. До початку посівних робіт ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб забезпечити виробничу безпеку в сільськогосподарських підприємствах.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і територіальне управління Держгірпромнагляду проводять постійну роботу з профілактики виробничого травматизму, але без вашої прямої участі результати цієї роботи не матимуть бажаної ефективності.

Виходячи з аналізу причин і обставин нещасних випадків, ефективність заходів профілактики виробничого травматизму буде забезпечена за таких умов:

- посилення трудової і виробничої дисципліни;

- своєчасне проведення інструктажів, навчання та перевірка знань з питань охорони праці;

- забезпечення працівників відповідними засобами індивідуального захисту;

- організація безпечної експлуатації машин, сільськогосподарської техніки й обладнання;

- оперативний і дієвий контроль за станом охорони праці.

Зазначені дії не вимагають від роботодавців, власників підприємств значних фінансових і трудових витрат і в той же час сприяють збереженню життя і здоров’я працівників, зменшенню матеріальних і моральних збитків.

Лише цілковите виконання вимог законодавства про охорону праці, належна організація робіт дадуть змогу провести весняно-польові роботи 2015 року без травмувань і аварій.

Шановні роботодавці, власники підприємств, дбайте про здоров’я ваших працівників, спрямовуйте свої зусилля на створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці!

Шановні працівники, бережіть своє життя та здоров’я — неухильно виконуйте вимоги інструкцій з охорони праці! Пам’ятайте, що невиконання правил безпеки призводить до травмування і навіть до загибелі.

І.КОШЕЛЮК, начальник територіального управління Держгірпромнагляду в Черкаській області.

В.ДРАЧЕНКО, начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування