Фермерські господарства отримають державну підтримку з розвитку скотарства

З першого липня 2021 року Департамент агропромислового розвитку розпочав роботу з прийому документів для нарахування фермерським господарствам спеціальної бюджетної дотації за утримання корів усіх напрямів продуктивності, або за приріст їх чисельності.

Фермерським господарствам надається спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямів продуктивності на безповоротній основі. Це визначено пунктом 10 Порядку використання коштів, які  передбачені у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 106 від 07.02.2018 (із змінами Постанова Кабінету Міністрів України № 384  від 21.04.2021 року).

За кожну наявну корову станом на 1 липня 2021 року нараховується дотація в розмірі 5000 грн., але не більше 250 тисяч грн. Зможуть отримати дотацію ті фермери та підприємці, хто має у власності від 5 корів, які ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства.

Дотація надається фермерським господарствам, які не отримували протягом поточного бюджетного періоду дотацію за приріст поголів’я корів.

Фінансова підтримка надається фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн.

Щоб отримати дотації за утримання корів, одержувачі повинні подати до Департаменту агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації  (м. Черкаси вул.Смілянська 131 каб 209) заявку із зазначенням кількості корів усіх напрямів продуктивності (станом на 1 липня поточного року)  та документи згідно з переліком, наведеним в  п. 10 Порядку.

Граничним строком подання документів для отримання дотації за утримання корів – 31 серпня поточного року.

Фермерські господарства, які мають чистий дохід (виручку від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн, мають право на вибір отримати дотацію за приріст поголів’я корів ( п. 13 Порядку затвердженого Постановою КМУ № 517 від 12.05.2021), або спеціальну бюджетну дотацію за утримання корів усіх напрямків продуктивності відповідно до вищенаведеного п 10 Порядку (Постанова КМУ № 106 від 07.02.2018 (із змінами).

Фермерські господарства, які мають чистий дохід (виручку від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг) за останній рік більше 20 млн. грн. мають право скористатися дотацією за приріст поголів’я корів ( п. 13 Порядку затвердженого Постановою КМУ № 517 від 12.05.2021).

За приріст поголів’я корів документи подаються до Департаменту агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації  до 1 вересня 2021 року ( п. 13 Порядку затвердженого Постановою КМУ № 517 від 12.05.2021).