Кожен має право на доступ до публічної інформації

Згідно зі ст. 34 Конституції України, ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права з метою забезпечення ефективної реалізації права кожного на доступ до інформації, її вільне збирання, зберігання, використання і поширення усно, письмово або в інший спосіб Верховною Радою України 13 січня 2011 року прийнято Закон України «Про доступ до публічної інформації». Він визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, до яких належать і органи прокуратури, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Що потрібно знати громадянам, щоб ефективно користуватися своїм законним правом на доступ до публічної інформації? Відповідно до статті 121 Конституції України прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:підтримання державного обвинувачення в суді;представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

Відповідно до статті 19 Закону запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запит на інформацію має містити: ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію. Приклад такого запиту на інформацію розміщений в прокуратурі району на інформаційному стенді.

Крім того, на стенді також розміщений графік прийому запитувачів у прокуратурі Шполянського району, згідно якого прийом здійснюється у робочі дні з 9-ї до 18-ї години, а також контактна інформація: електронна адреса «shpolaprok@gmail.com» та номер телефону (04741) 5-23-17.

Слід також зазначити, що відповідно до статті 21 Закону, інформація на запит надається безкоштовно. Проте, у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як                10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Сергій КРАВЧЕНКО, прокурор