Племінний завод протистоїть всім викликам нинішніх реалій

Трудовий колектив ТОВ «Маяк-Агро» налічує близько 30 працівників, які представля­ють одне з успішних племінних заводів не лише Шполянщини, а й України. Як розповів видан­ню «Шполяночка+» головний зоотехнік господарства Андрій Кунець, головним завданням їх організації на сьогодні є забез­печення рівня продуктивності, підвищення якості продукції, в чому суттєво відтепер допомагає введене в дію в селі Матусів комбікормове виробництво на базі СТОВ «Агрофірма «Вись».

— Головним фактором в нашій діяльності на сьогодні є несприятлива цінова політика на молоко, — пояснює дирек­тор ТОВ «Маяк-Агро» Михай­ло Богач. — Наступний рік для нас, сільгоспвиробників, є непередбачуваним. Наше племінне господарство виграє сьогодні своєю бездоганною репутацією. — Ми є найви­щим гарантом якості не лише в Україні, а й за її межами, заключаємо контракти і з пред­ставниками країн ближнього зарубіжжя з числа колишнього СНД — Киргизії, Казахстану. Справа в тому, що ціни на м'ясо більш-менш відповідають тому підвищеному курсу національної валюти, за­вдяки якому ми зазнаємо нині негараздів. А цінова політика на ринку молока не витримує жодної критики.

— Дякуючи переходу декілька років тому на систему безконтакт­ного отримання молока від корів на молочнотоварній фермі, ми змогли підвищити надої майже на третину, до того ж і забезпечити профілактику на запальні захворювання вимені корів, — коментує головний зоотехнік господарства Андрій Кунець. — Ми долучилися до співпраці з Групою компаній «Агро-Вет-Атлантик», яка займає 12% українського ринку кор­мових добавок і є лідером з їх прода­жу. До того ж, тісна співпраця передбачається і в частині генетики та селекції молочного скотарства.

— Ми прагнемо до постійного вдо­сконалення, впровадження іннова- ційних технологій і прогресивних управлінських рішень, щоб утримува­ти господарство на рівні першості національної ліги передовиків-аграріїв, — зазначає директор підприємства Михайло Богач, який також висловив сподівання на нововведену систе­му роботи в частині забезпечення якісними кормами тваринницьких ферм групи компаній Групи компаній «ЛНЗ» на території Шполянщини.

Наталія СТОРЧАК (фото автора).