При місцевих радах з’являться комісії по запобіганню корупції

Корупції – ні!

      з метою попередження корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень у публiчнiй i приватнiй сферах суспiльних вiдносин у квітні 2017 року Шполянським вiддiлом Смiлянської мiсцевої прокуратури винесено та направлено до сiльських рад подання щодо реалiзацiї положень ч. 2 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні».

       -  Таким чином, створені у радах постiйно дiючі комiсiй здiйснюватимуть контроль, надаватимуть консультацiї та роз'яснень щодо  запобiгання та врегулювання конфлiкту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомiрною вигодою та подарунками, - пояснює  прокурор Шполянського вiддiлу Смiлянської мiсцевоi прокуратури Гліб КУЗНЄЦОВ.

      На даний час подання перебувають на розглядi сесiй Антонiвської, Буртiвської, Кримкiвської та Соболiвської сільських рад.

     Про результати розгляду громадськiсть буде повiдомлено  додатково.