Шполяни долучилися до розробки Стратегії розвитку Черкащини

В поточному році Черкаською облдержадміністрацією розпоча­то роботу по розробці Стратегії розвитку Черкащини до 2020 року з метою перетворення Черкащи­ни на економічний, логістичний, культурний та освітній центр України. Сформовано робочу групу, яка повинна напрацюва­ти пропозиції щодо пріоритетних (стратегічних) напрямів розвитку регіону.

24 листопада в Будинку рад м. Черкаси відбулося розшире­не засідання робочої групи під головуванням голови Черкаської облдержадміністрації Юрія Тка­ченка та голови облради Вален­тини Коваленко. Долучились до роботи заступник голови — керівник апарату Віталій Ко­валь, консультант проекту ЄС із підтримки регіонального розвит­ку в Україні Василь Кашевський та члени робочої групи з розроб­ки Стратегії, серед яких — і пред­ставники від Шполянщини Павло Мальчик та Олександр Ржевсь­кий.

Консультант проекту ЄС із підтримки регіонального розвит­ку в Україні Василь Кашевський виступив із оглядом процесу розробки Стратегії, окреслив відповідні методи та інструменти її реалізації. Він також розповів про досвід створення й плани реалізації проектів регіонального розвитку в інших областях України. Відзначив, що питан­ня децентралізації, відходу від «ручного» розподілу бюджету, нові підходи до регіональної політики — основні завдання в реалізації Стратегії. «Не страш­но, якщо соціально-економічний аналіз зруйнує певні стереоти­пи. Гірше, якщо ці стереотипи штучно підтримуватимуться», — наголосив експерт. 

За словами виступаючих — членів робочої групи розробка Стратегії має стати дієвим інструментом для налагодження ефективного партнерства між виконавчою владою, органами місцевого са­моврядування та громадою Чер­кащини, а сам проект допоможе сфокусуватись на пріоритетних завданнях розвитку області. У ході засідання присутні у складі робочих груп обговорили ре­зультати SWOT-аналізу області та виокремили свої пропозиції щодо напрямків соціально-еко- номічного розвитку Черкащини, котрі будуть включені до проек­ту Стратегії.

Наталія СТОРЧАК (фото автора).