Увага, конкурс! «Захистимо країну від лиха»

Щотижневик «Шполя­ночка+» пропонує учнівській молоді Шполянщини взяти участь у Всеукраїнському дитячому літературному конкурсі «Захистимо країну від лиха» на протипожеж­ну та техногенну тематику.

Конкурс проводиться серед дітей різного віку з метою формування у них громадсь­кого світогляду і громадської позиції у забезпеченні пожежної та техногенної без­пеки в державі, вивчення та популяризації правил пожежної й техногенної безпеки, формування у них навичок обережного пово­дження з вогнем, вихован­ня почуття відповідальності за збереження від вогню та інших надзвичайних ситуацій навколишнього середо­вища. Загальне керівництво здійснюють ДСНС України та ДПТ України. Інформаційну підтримку надає журнал «Пожежна та техногенна безпека». Учасниками кон­курсу можуть бути школярі та студенти віком від 6 до 18 років.

Передбачено розподіл учасників на три вікові категорії: від 6 до 10 років; від 11до 14 років; від 15 до 18 років.

Номінації конкурсу
1. Художній твір (оповідання, повість, нарис, каз­ка).
2. Поетичний твір.

 Порядок і термін проведення

Конкурс триватиме від 15 січня до 30 квітня 2015 року. Проводять його в три етапи:

1-й — район­ний, від 15 січня до 15 лю­того;

2-й — обласний, від 16 лютого до 1 квітня;

3-й — всеукраїнський, (завер­шальний — у м. Києві) — протягом квітня.

Оргкомітет конкурсу на завершальному етапі визначає трьох переможців у кожній віковій категорії в обох номінаціях.

Переможці всеукраїнського етапу наго­роджуються подарунками: за перше місце — на суму до 400 грн.; за друге — до 300 грн.; за третє — до 200 грн.

Детальніше про умови конкурсу можна дізнатися, звернувшись до редакції районного щотижневика «Шполяночка+» за телефо­ном №5-20-67.